Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova, Ostrava

Realizací projektu dojde k modernizaci celkem 3 stávajících odborných učeben - počítačové, jazykové a učebny chemie/ přírodopisu společně s přípravnou v prostorách školy.

Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova, Ostrava

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010879

Realizací projektu dojde k modernizaci celkem 3 stávajících odborných učeben - počítačové, jazykové a učebny chemie/ přírodopisu společně s přípravnou v prostorách školy. Realizací projektu tak dojde k rozvoji výuky v přímé vazbě na klíčové kompetence v oblasti přírodních věd, cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi. Investice bude dále zacílena na upgrade vnitřní konektivity školy a po instalaci šikmé schodišťové plošiny bude škola plně bezbariérová.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

 

Výše schválené podpory: 9 745 054,26 Kč

Doba realizace: 30. 11. 2018 - 31. 12. 2020