Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK

projekt DIGIII.jpg

žadatel: Ostravská univerzita, naše škola je v projektu partnerem

Název projektu: Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je podpora digitálních kompetencí ped.pracovníků.

 


Fotogalerie

projekt DIGIII.jpg