Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Název projektu: Rozvoj rovného přístupu je vzdělávání ve městě Ostrava III

registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.talentova.cz/ 

Odkaz na Facebook projektu: https://www.facebook.com/InkluzeOstrava