Škola pro demokracii

kola pro demokracii.jpg

Naše škola se stala součástí skupiny Škola pro demokracii, která podporuje iniciativy žákovských parlamentů. Našim cílem je, aby žáci cítili sounáležitost se školou a aby mohli spolurozhodovat o její činnosti.

Naše škola se stala součástí skupiny Škola pro demokracii, která podporuje iniciativy žákovských parlamentů. Našim cílem je, aby žáci cítili sounáležitost se školou a aby mohli spolurozhodovat o její činnosti. 

Našim hlavním cílem je:

1) věnovat se činnostem, které:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí,
  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...),
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
  • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).

​2) práce žákovského parlamentu:

  • podporuje informovanost napříč školou, 
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

 


Fotogalerie

kola pro demokracii.jpg