Školní projekt v rámci šablony III/2 DUMy

logo_aktualita.jpg

Naše škola zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy.

Ročník  VI.; VII.; IX. 
Předmět Výchova k občanství
Tématické okruhy Člověk ve společnosti; Stát a hospodářství; Mezinárodní vztahy; globální svět
Příslušné sady zpracovala a na požádání je ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR poskytne: Mgr. Ondřej Pytlík

 

Ročník  VI.; VII.; VIII.; IX. 
Předmět Dějepis
Tématické okruhy Pravěk; Starověké civilizace; Středověk; Novověk; Moderní doba
Příslušné sady zpracoval a na požádání je ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR poskytne: Mgr. Dušan Buchta

 

Ročník  VI.; VII.; VIII.; IX.
Předmět Matematika
Tématické okruhy Číslo a proměnná; geometrie v rovině a prostoru; závislosti, vztahy a práce s daty
Příslušné sady zpracoval a na požádání je ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR poskytne: Mgr. Ondřej Pytlík

 

Ročník  IX. 
Předmět Mediální výchova
Tématické okruhy Mediální výchova
Příslušné sady zpracoval a na požádání je ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR poskytne: Mgr. Ondřej Pytlík

Fotogalerie

logo_aktualita.jpg