Souhrnné informace k nastavení od 18.11.2020

Vážení zákonní zástupci, přinášíme vám informace k nastavení výuky od 18.11.2020.

Provoz mateřské školy

 • Probíhá bez změny – povinnost nosit roušky není u dětí a pedagogických pracovníků
 • Ostatní zaměstnance a další osoby ve školce mají povinnost mít po celou dobu roušky

Provoz základní školy

 • Osobní přítomnost je pouze pro žáky 1. a 2.ročníků základních škol – prezenční výuka bez hodin hudební výchovy a hodin tělesné výchovy
  • Příchod žáků do školy: 1.A – 7:30. 1.B – 7:40, 2.roč. 7:50
  • Výuka probíhá v homogenních skupinách, žáci budou mít mezi skupinami omezený kontakt
  • Vzdělávací činnosti je možné vykonávat také ve venkovních prostorách, popř. i mimo areál školy – je třeba dodržovat rozdělení v rámci jednotlivých tříd
  • Ranní školní družina nebude realizována, žáci přichází až na 1.vyučovací hodinu
  • Odpolední družina bude probíhat v časech od konce prezenční výuky dané rozvrhem nejdéle do 16:30, žáci se nemíchají, paní vychovatelky jsou s dětmi po celou dobu
   • 1.A – Marie Huvarová
   • 1.B – Taťána Kubíková
   • 2.ročník – Pavla Mlýnková
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (nelze využívat pouze štíty)
 • U ostatních ročníků možnost individuálních konzultací vždy ve formátu 1 žák – 1 učitel se zachováním hygienických pravidel a roušek, individuální konzultace si domlouvají žáci s konkrétními učiteli
 • Nastavení distanční výuky – k zajištění jednotnosti a lepšího přehledu bude distanční výuka kopírovat výuku prezenční, tj. pokud má žák např. výuku matematiky první vyučovací hodinu, bude tato výuka probíhat v tuto hodinu, počet hodin může být ale v celkovém součtu nižší nebo může probíhat formou video-konzultací, přesná evidence termínů bude ve sdílených tabulkách umístěných na webové stránce školy v sekci „Mimořádné opatření – výuka“
 • Škola pokračuje i jako „krizová škola“ pro žáky 3. – 5.ročníku rodičů IZS a dalších stanovených Vládou ČR, péči o děti vykonávají čase 6:00 – 18:00 asistenti pedagoga dle stanového rozpisu

 

Provoz školní jídelny

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu
 • Pravidla:
  • Rozestupy mezi stoly 1,5 metrů
  • Max.počet osob u jednoho stolu – 4 osoby (u delších stolů je nutný rozestup minimálně 2 metry mezi skupinami)
  • Stravování žáků prezenční výuky – oddělené skupiny, postupně se stravují: žáci krizové školy, žáci 1.A, žáci 1.B a poté žáci 2.ročníku, mezi skupinami probíhá dezinfekce
  • Stravovat ve školní jídelně se mohou pouze žáci 1. – 2.ročníku + zaměstnanci na pracovišti, všichni ostatní mohou odebírat obědy v čase 12:45 - +13:45 přes zadní vchod jídelny (nevstupují do prostor školy) do jídlonosičů
  • Všichni strávníci mají obědy od 18.11.2020 přihlášené, pokud budou chtít stravu odhlásit, učiní tak prostřednictví systému Strava.cz, e-mailu nebo telefonicky s dostatečným předstihem
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd
  • Povinnost roušek u žáků i zaměstnanců je po celou dobu přítomnosti v ŠJ s výjimkou doby konzumace stravy