Stávka 27.11.2023

Vážení zákonní zástupci, dovolujme si Vás informovat, že naše škola se v případě, že nedojde k odvolání stávky ze strany organizátorů, připojí ke stávce svolané ČMOS pracovníků ve školství na 27.11.2023 a jelikož bude stávkovat více než 98 % zaměstnanců, nebude tudíž zajištěn chod na žádném z úseků, tj. ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ.

Naše důvody pro podporu stávky jsou identické se Stanoviskem Rady Asociace ředitelů základních škol ČR, tj.:

  • Dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství.
  • Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
  • Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. speciální pedagogové, školní psychologové).
  • Avízované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.
  • Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne dělených hodin a celkově toho, že nebude možné zajistit individualizaci.
  • Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.
  • Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (např. avízované snižování ONIV sloužících mj. k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Děkujeme za pochopení

Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ a MŠ Březinova