Stravování žáků a zaměstnanců od 17.5.2021

  • Všichni žáci 1. stupně mají obědy automaticky přihlášeny.
  • Žáci 2. stupně pokračují rotační výukou. Žáci na prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášené,  žáci na distanční výuce si obědy přihlašují sami formou:

-telefonicky: 778 409 558

-emailem: skolni.jidelna@zs-brezinova.cz

-aplikace: strava.cz

  • Zaměstnanci školy si obědy přihlašují stejnou formou jako žáci.
  • Výdej obědů pro žáky s distanční formou výuky probíhá v době od  12.00 – 13.00 hodin do vlastních jídlonosičů přes venek do školní kuchyně.
  • Jídlonosič musí být ve stavu odpovídajícím hygienickým požadavkům!!

 

 

Výdej obědů pro žáky s prezenční výukou: 11.15. – 13.45 hodin