Talentovaní na Březince: vzdělávání, inovace, úspěch

Název projektu:            Talentovaní na Březince: vzdělávání, inovace, úspěch

Oblast podpory:           Oblast vzdělávání a talentmanagementu

Poskytovatel finanční podpory:          Statutární město Ostrava

Přidělená částka:          650 000 Kč

Popis projektu

Projekt je soustředěn na 2 hlavní klíčové aktivity - aktivity MŠ (KA 1) a aktivity ZŠ (KA 2) rozpracované do dílčích klíčových aktivit. Základním spojujícím prvkem jsou nejen nadaní žáci a žáci se zájmem o přírodovědné předměty a technické obory, ale také podpora zájmu o přírodní vědy, techniku a logiku vůbec. Náš projekt jsme rozdělili na následující dílčí aktivity:

KA 1.1: vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti práce s nadanými dětmi a v oblasti rozvoje tvořivosti a kreativity, odborné vedení kroužku pro nadané děti koordinátorem nadání - podpora koordinátora nadání v MŠ formou DVPP i materiálů pro samostudium;

KA 1.2: identifikace nadaných dětí, testování ve spolupráci s Mensou ČR. Spolupráce se SPC Ostrava - cílem je rozšíření stávajícího počtu dětí o nově identifikované nadané s využitím testování Mensou ČR i SPC Ostrava

KA 1.3: podpora nadaných dětí při vzdělávání, realizace zájmového kroužku pro nadané děti cílem je podpora již existujícího kroužku v mateřské škole pro kontinuální práci s dětmi projevující zájem o konkrétní problematiku;

KA 1.4: výjezdy pro podporu přírodovědné a technické gramotnosti - díky výjezdům bude koordinátorem nadání v MŠ pozorován zájem žáků o konkrétní téma nebo problematiku, poté dojde k rozvíjení jejich potenciálu v profilované oblasti;

KA 2.1: Podpora talentovaných žáků a žáků se zájmem formou kontinuální práce v oblasti matematiky, logiky a přírodních věd - pro žáky budou připraveny aktivity pro rozvoj jejich potenciálu formou klubů podporujících logiku a badatelsky orientované činnosti,

KA 2.2: Podpora talentovaných žáků a žáků se zájmem formou odborné pětidenní exkurze se zaměřením na přírodovědnou a technickou oblast - pro vybrané žáky projevující zájem o problematiku techniky a přírodní vědy bude připravena pětidenní výjezd napříč republikou (Macocha ->Techmania Plzeň -> Národní tech.muzeum, Národní muzeum, ZOO Praha -> iQ Landia), kde budou žáci plnit úkoly a rozšiřovat si poznatky z vybraných témat přírodních a technických oborů;

KA 2.3: Soutěž v badatelských činnostech realizovaných základní školou pro okolní mateřské školy - cílem je připravit soutěž pro děti z mateřských škol, které s naši školou spolupracují v oblasti BOV, kdy děti samy budou muset před odbornou komisí prezentovat výsledky své práce;

KA 2.4 Spolupráce seškolami podporujícími talentovaní a nadané žáky - pro získání příkladů dobré praxe v oblasti talentu a nadání budou zorganizovány výjezdy pro koordinátory nadání a vedení školy na vybrané školy, které realizují aktivity pro nadané a talentované žáky;

KA 2.5 Další vzdělávání koordinátorů nadání - vzdělávání koordinátorů nadání formou DVPP i samostudia zdrojů spojených s podporou talentovaných a nadaných žáků

Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava