Úhrada stravného

Úhradu stravného od září 2021 provádějte, prosím, trvalým příkazem (výjimečně hotově v kanceláři ŠJ) dle jednotlivých věkových kategorií dítěte. Platba musí být připsána na účet ŠJ vždy k 20. kalendářnímu dni v měsíci na měsíc následující. Platba na měsíc září by měla být na účtu ŠJ 20. srpna.