Vědárium aneb Za tajemstvím vědy a poznání

Naše škola se profiluje primárně na přírodní vědy a techniku v kombinaci s novými technologiemi ve výuce. Proto je primárním cílem podpora výše uvedených oblastí s vazbou na jednotlivé vytýčené klíčové aktivity

Název projektu: Vědárium aneb Za tajemstvím vědy a poznání (kód: 19/1116)

Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu

Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostrava na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021

Časový harmonogram: 1. březen 2020 – 31. března 2021

Cíl projektu:

Naše škola se profiluje primárně na přírodní vědy a techniku v kombinaci s novými technologiemi ve výuce. Proto je primárním cílem podpora výše uvedených oblastí s vazbou na jednotlivé vytýčené klíčové aktivity, tj.:

  1. badatelský orientovaná výuka a její začlenění do výuky i mimoškolní činnosti,
  2. podpora programování a prezentace výstupů na Hour of code a First Lego league Jr.,
  3. technická zručnost žáků,
  4. čtenářská gramotnost napříč školou a předměty ve výuce i volném čase.

 

Projekt je financován z prostředků statutárního města Ostrava