Volby do školské rady pro období 2020 - 2023

Vážení zákonní zástupci,

v letošním školním roce se budou konat volby do školské rady pro období 2020 – 2023. V tuto chvíli Vás oslovuji pro návrhy na člena školské rady za zákonné zástupce, tj. zda máte zájem o nominaci do školské rady. Pokud máte o nominaci zájem, napište mi prosím buď e-mail reditel@zs-brezinova.cz nebo přes systém Škola online do 25.10.2020, pokud ne, berte prosím informaci jako irelevantní.

Po dohodě s volební komisi jsme stanovili následující parametry voleb:

Datum: 12.11.2020

Čas: 15:00 – 17:00

Místo: recepce školy

Volič je povinen se prokázat volební komisi občanským průkazem nebo pasem.

Způsob: tajná volba se zakroužkováním zvoleného kandidáta

Počet volených kandidátů: 1 zástupce za zákonné zástupce

Pokud by volba byla neplatná, bude po termínu 12.11.2020 zvolen elektronický způsob přes systém Škola online.

 

V Ostravě, 12.10.2020

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., ředitel školy