Výdej obědů do jídlonosičů

Výdej obědů do jídlonosičů

 

  • Prosím všechny zákonné zástupce žáků, kteří si stravu odebírají do jídlonosičů, aby krabičky nahradili řádnými jídlonosiči.
  • Vyžaduje to KHS a řádně to kontroluje.
  • Touto cestou Vás chci požádat, aby jídlonosič byl čistý, řádně podepsán a přiložena kartička ke stravování.
  • Odebírání stravy v den nemoci žáka probíhá přes venek do školní kuchyně v době 11.40 – 12.00 hodin.

 

 

Děkuji za pochopení,

vedoucí ŠJ