VÝDEJ OBĚDŮ V PRVNÍ DEN NEMOCI ŽÁKA OD 6. 10. 2021

Výdej obědů v první den nemoci žáka se vydává do jídlonosiče přes venek do školní kuchyně a to v době: 11. 40 – 12. 00 hodin. Jídlonosič musí odpovídat hygienickým předpisům, která stanovuje KHS. Tato doba bude platit po celou dobu, pokud se situace nezmění. Děkuji za pochopení, vedoucí školní jídelny