Výdej obědů žáka v době karantény

Výdej obědů žáka v době karantény

Žák v době karantény neztrácí nárok na oběd.

Může si jej vyzvednout pouze za podmínek – je-li očkován, negativní PCR test, v případě zákonný zástupce žáka za stejných podmínek.

Výdej oběda je stanoven v čase: 11. 20 – 11. 40 přes venek do školní kuchyně, do vlastního jídlonosiče. 

Jídlonosič musí být ve stavu odpovídajícím požadavkům KHS!!

Žák, který je pozitivní, musí si řádně odhlásit obědy, nárok na něj nemá, je v izolaci.