Vyhlášení ředitelského volna 12.10.2022

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pozastavuji z organizačních a technických důvodů provoz základní školy a školní družiny.

V souladu s § 24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pozastavuji z organizačních a technických důvodů provoz základní školy a školní družiny dne

12. října 2022

provoz školní jídelny a mateřské školy zůstane zachován pro děti v mateřské škole.

J.Veřmiřovský, ředitel školy