Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025

Oznámení o rozhodnutí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, zastoupená svým ředitelem, v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

Přijat k předškolnímu vzdělávání

Nepřijat k předškolnímu vzdělávání

poznámka

 

1/82/2024

 

 

3/82/2024

 

4/82/2024

 

 

6/82/2024

 

 

10/82/2024

 

 

12/82/2024

 

 

 

13/82/2024

 

15/82/2024

 

 

16/82/2024

 

 

 

17/82/2024

 

 

18/82/2024

 

19/82/2024

 

 

20/82/2024

 

 

21/82/2024

 

 

23/82/2024

 

 

24/82/2024

 

 

 

25/82/2024

 

26/82/2024

 

 

 

27/82/2024

 

 

29/82/2024

 

30/82/2024

 

 

31/82/2024

 

 

32/82/2024

 

 

33/82/2024

 

 

34/82/2024

 

 

35/82/2024

 

 

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení budou zákonní zástupci informování písemně.

Důvodem nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bylo nesplnění kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání (věk, očkování) nebo naplněnost mateřské školy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Datum zveřejnění: 16.5.2024
Datum svěšení: 30.5.2024

                                                                                   RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc., v.r.

                                                                                                                                ředitel školy

 


Soubory ke stažení

výsledky zápisu do MŠ.pdf výsledky zápisu do MŠ.pdf 198 kB