Výuka HV a TV od příštího týdne

Vážení zákonní zástupci, přinášíme Vám informace o nastavení výuky HV a TV od příštího týdne.

pravděpodobně jste zaregistrovali v mediích, že výuka tělesné výchovy a hudební výchovy dozná změn z důvodu situace kolem COVID. Vývoj sledujeme, avšak zatím oficiální informace z MŠMT nepřišla. Proto vycházíme z informací, které byly zveřejněny v mediích:

1) výuka hudební výchovy - místo hudební výchovy na prvním stupni zváží vyučující, který HV učí, který předmět místo něj budou vyučovat (ČJ, M, Prv, Přv, Vl), u druhého stupně Mgr. Kelarová, bude místo HV opakovat ČJ bez ohledu, zda v dané třídě ČJ učí - HV je možné řešit alternativně teorii hudební výchovy

2) tělesná výchova - zachováme to, co stanovilo MŠMT, tj. výuka nebude probíhat uvnitř, ale venku s tím, že jsou doporučeny procházky, popř. bude využíváno naše hřiště (týká se pouze 2.stupně, 1.stupeň má mít tělocvik standardně) - TV je možné řešit alternativně teorii sportu

3) kroužky - čekáme na informace z MŠMT, pan ministr se vyjádřil, že by doporučoval kroužky nerealizovat, avšak oficiální stanovisko k tomuto není

Věřím, že to vše zvládneme, hlavně doufejme, že ve zdraví!
 
J.Veřmiřovský, ředitel školy