Výuka HV a TV v příštím týdnu - úprava

Vážení zákonní zástupci, v souvislosti s informacemi z KHS jsme poupravili nastavení výše uvedených předmětů.

1) výuka hudební výchovy - hudební výchova může probíhat, avšak pouze v teoretické rovině

2) tělesná výchova - zachováme to, co stanovilo MŠMT, tj. výuka nebude probíhat uvnitř, ale venku s tím, že jsou doporučeny procházky, popř. bude využíváno naše hřiště (týká se pouze 2.stupně, 1.stupeň má mít tělocvik standardně včetně plavání- TV je možné řešit alternativně teorii sportu

3) kroužky - vzhledem k tomu, že střediska volného času, které jsou primárně zaměřené na "kroužky" zastavilo prezenční aktivity, přistupujeme k tomu bohužel i my po dobu platnosti daného mimořádného opatření

Věřím, že to vše zvládneme, hlavně doufejme, že ve zdraví!
 
J.Veřmiřovský, ředitel školy