Zvídavá Březinka aneb Chceme poznat víc

Hlavním cílem projektu je koordinace práce s nadanými žáky, možnosti jejich rozvoje a aktivity, které mohou žáky směřovat v oblastech jejich zájmů.

Název projektu: Zvídavá Březinka aneb „Chceme poznat víc“ (kód: 19/1073)

Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu

Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostrava na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021

Časový harmonogram: 1. březen 2020 – 31. března 2021

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je koordinace práce s nadanými žáky, možnosti jejich rozvoje a aktivity, které mohou žáky směřovat v oblastech jejich zájmů. V projektu se již nechceme primárně soustřeďovat na identifikaci s využitím standardizovaných testů, ale s využitím poznatků koordinátorů nadání, kteří jsou v současnosti proškolováni v problematice nadání a talentu, pokračovat v rozvíjení potenciálu žáků. Pro vytvoření podnětného prostředí bychom v projektu chtěli pořádat aktivity ve škole ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou i Ostravskou univerzitou se zaměřením na technické a přírodovědné předměty, tj. rozšířit poznatky v této problematice pro talentované žáky. Nedílnou součástí jsou ale také exkurze žáků do science center v České republice (technická část) a zoologických zahrad (přírodovědná část). Projektem bychom chtěli podpořit také vznik virtuální laboratoře, abychom žákům mohli prezentovat předměty a jevy, které jsou pro ně bez VR a AR nepředstavitelné. Poslední oblastí, které bychom se chtěli věnovat, je vzájemná spolupráce škol, které se talentovanými žáky zabývají formou společných aktivit a soutěží. Naše škola je od roku 2019 součástí sítě „talentovani.cz“.

 

Projekt je financován z prostředků statutárního města Ostrava