2.B

 

Ve 2.B mají žáci zadané učivo na jednotlivých stránkách v učebnicích do 20.3.2020. Žákům,kteří chyběli paní učitelka třídní učivo poslala.

Anglický jazyk - ZDE