6.třída

 

Český jazyk - ZDE, text O Šalamounovi

Anglický jazyk - ZDE

Německý jazyk - ZDE (NJ-dívky), ZDE (NJ-chlapci)

Matematika - ZDE

Dějepis - ZDE

Přírodopis - ZDE

Fyzika

učivo

převody jednotek

hustota

Geografie a Výchova k občanství - ZDE

Praktické činnosti - ZDE (AKTUALIZOVÁNO)

Tělesná výchova - ZDE (AKTUALIZOVÁNO)