7.A

 

Český jazyk

literatura

mluvnice

sloh

Anglický jazyk - ZDE

Německý jazyk - ZDE

Matematika - ZDE

Informatika - ZDE (AKTUALIZOVÁNO)

Dějepis - ZDE

Přírodopis

Krytosemenné rostliny

Lišejníky

Fyzika - učivo, pracovní list

Geografie a Výchova k občanství - ZDE

Praktické činnosti - ZDE (AKTUALIZOVÁNO)

Tělesná výchova - ZDE (AKTUALIZOVÁNO)