7.B

 

Český jazyk

literatura

mluvnice

sloh

Anglický jazyk - ZDE

Německý jazyk - ZDE

Matematika - ZDE

Dějepis - ZDE

Fyzika - učivopracovní list

Geografie a Výchova k občanství - ZDE

Tělesná výchova - ZDE (AKTUALIZOVÁNO)

Přírodopis (AKTUALIZOVÁNO)

Učebnice 7. Str.90-93. Čeleď růžovité. Přečíst a odpovědět na otázky za textem. Naučit se poznávat ovocné stromy a byliny na straně 92. pracovní list zde

Následně Čeleď Brukvovité str. 94 a 95, Význam Brukve zelné a zeleniny z ní vypěstované, poznat planě rostoucí byliny Kokoška pastuší tobolka, Penízek rolní, Česnáček lékařský, Řeřišnice luční. prezentace zde