8.A

 

Český jazyk - ZDE

Anglický jazyk - ZDE

Německý jazyk - ZDE

Matematika - ZDE

Dějepis - ZDE

Přírodopis - ZDE

Fyzika - ZDE

Chemie

prvky

halogenidy

Geografie, výchova k občanství - ZDE