9.třída

 

Český jazyk - ZDE

Anglický jazyk - ZDE

Německý jazyk - skupina M.Vážanové, skupina J.Kyjonky

Matematika - ZDE

prezentace k funkcím - úvod a sinus, kosinus, tangens

Dějepis, geografie, výchova k občanství - ZDE

Přírodopis - ZDE

Chemie

opakování - sacharidy, bílkoviny, lipidy

enzymy, vitamíny, hormony

Fyzika

Učebnice 6 str. 23. až 29 Téma zvuk. zapsat si K zapamatování v oranžových rámečcích. Do sešitu odpovědět na otázky se sovičkou na stranách 26 a 29. Vypočíta úlohy s kalkulačkou na straně 29.

studijní materiál - zvuk (AKTUALIZOVÁNO)

Mediální výchova (AKTUALIZOVÁNO)

domácí studium

vliv médií

prezentace k reklamě

prezentace k tištěným médiím

Tělesná výchova - ZDE (AKTUALIZOVÁNO)