Bezpečnostní pravidla k obnovení provozu MŠ

 

Bezpečnostní pravidla k obnovení provozu MŠ a k eliminaci rizika šíření nákazy COVID19

Cesta do MŠ a z MŠ, pohyb před a v MŠ:

 • Na děti a doprovod se na veřejnosti vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (nošení roušky u dětí i dospělých, odstupy 2m).
 • Při větší kumulaci osob při příchodu nebo odchodu, vstupujte do budovy a šatny vždy jednotlivě, dodržujte 2m rozestupy.
 • Dítě doprovází vždy pouze jedna osoba, která se ve všech prostorách MŠ pohybuje v roušce a to jen po dobu nezbytně nutnou.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení dítěte si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).

Předávání dítěte učitelce:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.
 • Rodič podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte nebo člena rodiny.
 • Dítě musí mít každý den čistou roušku, kterou rodič nechá v šatně, na značce dítěte v podepsaném igelitovém sáčku.
 • Pokud dítě patří do rizikové skupiny nebo pokud do rizikové skupiny patří jakákoliv osoba, která žije ve společné domácnosti, MŠMT a vedení školy doporučuje, aby rodiče zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.
 • Dítě s příznaky jakéhokoliv respiračního nebo virového infekčního onemocnění nebudou do MŠ přijímány (nachlazení, rýma, zvýšená teplota, kašel, dechové obtíže, celková slabost, náhlá ztráta chuti a čichu).
 • Rodič předá učitelce dítě s umytýma rukama.
 • Při předávání dítěte učitelce bude denně proveden ranní filtr (zjišťování zdravotního stavu dítěte, měření teploty).
 • Po předání nebo vyzvednutí dítěte jste povinni co nejrychleji opustit prostory budovy a areál MŠ.

Stravování:

 • Školní stravování probíhá v běžné podobě se zvýšeným dodržováním hygienických pravidel.
 • Děti se při svačině a obědu samy neobsluhují.

 

Vzhledem k tomu, že 3 pedagogičtí pracovníci jsou v rizikové skupině a přesto je provoz MŠ zachován v plném rozsahu, žádáme rodiče o důsledné dodržování těchto pravidel a zodpovědné chování vůči sobě i ostatním.