ZÁPISY 2020

 

Vážení rodiče,

na této stránce najdete postupně informace k zápisům jak do základní školy, tak i později do mateřské školy.

ZÁPIS DO ZŠ

Termín zápisu:

1. dubna 2020 od 12:00 do 18:00

2. dubna 2020 od 12:00 do 17:00

Pro koho je zápis určen?

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Co si vzít s sebou na zápis?

  • průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní  příslušník, pak i doklad o povolení  jeho trvalého pobytu 
  • případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
  • případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31.5.2020)
  • dítěte, které dovrší 6-ti let v období září – prosinec 2020, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen 2021,  je podmínkou přijetí  vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Dokumentace k zápisu

Vážení rodiče, na zápisu budete vyplňovat žádost o přijetí a zápisový list. Pokud si jej chcete již nyní vyplnit doma, oba fomuláře naleznete níže:

Zápisový list

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, můžete buď doma nebo na zápisu vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky (pozor - pro odklad budete potřebovat vyjádření dětského lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny)

Žádost o odklad povinné školní docházky

Co naše škola nabízí?

-  příjemné prostředí v zástavbě nízkých domů
-  bezpečné prostředí pro žáky
-  výbornou dopravní dostupnost (blízko školy je zastávka tramvaje i autobusu) a zároveň polohu mimo hlavní komunikace
-  bezbariérovost
-  výuku angličtiny od 1. ročníku
-  pro žáky 1. ročníku nabízíme klasické metody výuky, tak ji prvky alternativních metod výuky (genetická metoda čtení, matematika profesora Hejného)
-  druhý cizí jazyk od 6. ročníku (NJ)
-  elektronickou žákovskou knížku s možností kontroly známek
-  individuální práci s talentovanými žáky (talentmanagement)
-  služby poradenského centra (školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, asistenti pedagoga)
-  uplatňování inkluzivního vzdělávání v rámci projektu Magistrátu města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava!
-  v odpoledních hodinách školní družinu (ranní od 6:00 do 7:40 a odpolední od 11:40 do  16:30) a zájmové kroužky a aktivity uměleckého, přírodovědného i sportovního charakteru ve spolupráci s našimi učiteli a ostravskými sportovními kluby (IT a robotika, výtvarné činnosti, modelářský kroužek, pěvecký kroužek, atletika, judo, házená)
-  spolupráci s Ostravskou univerzitou na bázi praxí studentů, přípravy a realizace lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu, školy v přírodě - každoročně (v Jeseníkách nebo Beskydech), dalších recipročních aktivit
-  usilujeme o získání statutu „Fakultní školy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity“
-  zapojení žáků do soutěží na různých úrovních (od školní, přes městskou, okresní, krajskou až po celostátní)
-  vstřícný a příjemný kolektiv zaměstnanců školy

Vybavení školy
-  odborné i kmenové učebny s interaktivní technikou 
-  volnočasové zóny
-  školní družina s novým vybavením v samostatné budově
-  školní hřiště s umělým povrchem dostupné nejen pro výuku, ale také v odpoledních hodinách pro veřejnost
-  skleník pro výuku přírodovědných předmětů i mimo ně
-  uzamykatelné šatní skříňky pro žáky 2. stupně

Metody
-   předmět speciální pedagogické péče pro žáky s poruchami učení zajištěnou odborníkem na speciální pedagogiku, poskytování podpory individuálně integrovaným žákům ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem
-   individuální přístup k dětem – mnohaleté zkušenosti v práci se žáky s poruchami učení
-   podpora inovativních metod a forem výuky s využitím nových technologií ve výuce
-   podpora přírodovědných a technických předmětů v rámci projektových dnů

Projekty školy
-   tematicky zaměřené projektové dny a akce pro žáky: Pasování prvňáčků, Den jazyků,  Mikulášská nadílka, Andělský den, Velikonoční jarmark, Den Země, den technických oborů a přírodovědných předmětů… 
-   projektovou výuku a podporu sebehodnocení žáků
-   nabízíme žákům možnost poznávacích zájezdů
-   automat na ovocné šťávy
-   zapojení do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol
-   klub „Předškoláček“ zapsané na naší školu v odpoledních hodinách

S kým spolupracujeme?
-  žákovský parlament, který se podílí na akcích školy a na spolupráci mezi vedením školy a žáky
-  spolek rodičů a přátel školy Březinka, z.s.
-  spolupráce s organizacemi na výuce i mimoškolních aktivitách: Divadlo loutek Ostrava, knihovny, Policie České republiky, Městské policie Ostrava, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Svět techniky a Dolní oblast Vítkovic, AHOL, Střední průmyslová škola - Zengrova

Více informací: 
Tel.: 596 784 375, 605 405 955, e-mail: reditel@zs-brezinova.cz 
Více informací na: www.zs-brezinova.cz 
Po předchozí domluvě je možné školu navštívit kdykoliv včetně návštěvy ve výuce v 1.ročníku. Velice rádi Vás i Vaše děti po škole provedeme.

 

 

Soubory ke stažení

docx Žádost o přijetí 13 kB
docx Zápisový list 13 kB
docx Žádost o odklad 13 kB