Výchovný poradce

 

Mgr. David Rejcha


Kde mě najdete?

Budova A, 2. poschodí (vpravo od schodiště)
Konzultační hodiny: Po - 8:00- 8:45, Út - 13:40 - 14:25, St - 13:40-14:25
Kontakt: david.rejcha@zs-brezinova.cz

 

Poskytování poradenských služeb v naší škole

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který úzce spolupracuje s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

 

Zaměření poradenských služeb:

 • poradenství žákům zaměřené na zvládání školních požadavků,
 • poradenství rodičům žáka v oblasti vzdělávání a výchovy jejich dítěte,
 • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy při řešení neprospěchu, prevence neúspěchu,
 • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů,
 • poradenství pro žáky při zvládání obtížných životních situací v rodině i ve škole,
 • kariérové poradenství zaměřené na volbu studijního a učebního oboru SŠ i na možnosti dalšího profesního uplatnění,
 • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
 • metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,
 • poskytování informací o činnosti dalších poradenských zařízení, možnosti využití jejich služeb,
 • poradenství v oblasti pomoci žákům se zdravotními problémy.