Školní psycholog

 

PhDr. Mgr. Sandra Štěpánková

Kde mě najdete?

Učebna č. 14, budova B, 1. poschodí (vedle sborovny 1. stupně)
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy 
Kontakt: sandra.stepankova@zs-brezinova.cz 

Kdy hledat pomoc školního psychologa?

 • Když máte pocit, že to ve škole Vašemu dítěti nejde tak, jak by mělo;
 • pokud se něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte;
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí;
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo;
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, stěhování…);
 • když má Vaše dítě jakékoliv psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády…);
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.
   

Činnosti:

 • poradenská činnost a individuální konzultace pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými, výchovnými, vztahovými, rodinnými či osobními problémy žáků
 • vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
 • krizová intervence žáka, který se ocitne v psychicky náročné situaci
 • primární prevence rizikového chování, sociálně patologických jevů a případná intervence
 • mapování vzájemných vztahů žáků ve třídě, sociometrické šetření vztahů ve třídě a následně dle výsledků šetření práce se třídou, spolupráce s třídním učitelem pro posílení pozitivního klimatu třídy
 • aktivity pro třídní kolektivy – diskuze, besedy (rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností, žádoucí chování, empatie, sociálně patologické jevy a jejich prevence, apod.)

 
Služby školního psychologa jsou dány Sbírkou zákonů č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Poradenské služby jsou poskytovány na škole zdarma.
Psycholog zachovává mlčenlivost.
 
Práce se žáky podléhá souhlasu rodičů/zákonných zástupců. Teprve na základě jejich individuálního souhlasu může psycholog s dítětem systematicky individuálně pracovat (bez souhlasu nejsou informace poskytovány ani učitelům).

Možno ke stažení: Individuální souhlas s činností školního psychologa