Projekty

 

Projekty

Naše moderní škola II

Projekty

Učíme se v přírodě při ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh Březinova 52, p.o.

Projekty

Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova, Ostrava

Realizací projektu dojde k modernizaci celkem 3 stávajících odborných učeben - počítačové, jazykové a učebny chemie/ přírodopisu společně s přípravnou v prostorách školy.

Projekty

Podpora digitální výuky na ZŠ Březinova

Cíle projektu:1) podpora informační gramotnosti učitelů v oblasti využívání platformy Google pro prezenční i DiV (aplikace GSuite a Google Classroom) a 2)nákup příslušenství k DiV (webkamery)

Projekty

Zvídavá Březinka aneb Chceme poznat víc

Hlavním cílem projektu je koordinace práce s nadanými žáky, možnosti jejich rozvoje a aktivity, které mohou žáky směřovat v oblastech jejich zájmů.

Projekty

Vědárium aneb Za tajemstvím vědy a poznání

Naše škola se profiluje primárně na přírodní vědy a techniku v kombinaci s novými technologiemi ve výuce. Proto je primárním cílem podpora výše uvedených oblastí s vazbou na jednotlivé vytýčené klíčové aktivity

Projekty

Na Březince se nenudíme

Projekt jsme letos zaměřili na celoroční i jednorázové aktivity pro žáky naší školy.

Projekty

Dopravní olympiáda

Projekt je zaměřen na podporu dopravní výchovy v MŠ, prevenci bezpečného chování dětí v silničním provozu a organizaci společné akce pro děti, sourozence a rodiče mateřské školy s dopravní tématikou.

Projekty

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

žadatel: Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková organizace, naše škola je v projektu partnerem. Cílem projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků a šíření příkladů dobré praxe vzorové školy v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce za účelem rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků pomocí mobilních technologií.

Projekty

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK

žadatel: Ostravská univerzita, naše škola je v projektu partnerem

Projekty

Klokanovy školky

Projekty

Škola pro demokracii

Naše škola se stala součástí skupiny Škola pro demokracii, která podporuje iniciativy žákovských parlamentů. Našim cílem je, aby žáci cítili sounáležitost se školou a aby mohli spolurozhodovat o její činnosti.